sterownik myjni do mleka UMS04

489,00 

SKU: 12660 Kategoria: Tag:

Opis

Sterowniki serii UMS-04 są uniwersalnymi programowalnymi sterownikami czasowymi. Głównym przeznaczeniem tych sterowników jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w procesie mycia schładzalników mleka i udojni.
Fabryczna konfiguracja sterowników umożliwia bezpośrednie zastosowanie go w większości standardowych urządzeń przeznaczonych do mycia udojni i schładzalników mleka.
Sterowniki posiadają jednocześnie duże możliwości indywidualnego zaprogramowania czy też skonfigurowania pracy przez instalatora instalującego sterownik do konkretnego urządzenia. Stwarza to możliwość szerokiego zastosowania sterownika w przeróżnych urządzeniach.
Cechą charakterystyczną tych sterowników jest możliwość wpisania przez instalatora własnego programu pracy lub też edycji programu wpisanego fabrycznie.
FUNKCJE STEROWNIKA:
Sterowniki UMS-04 posiadają wiele funkcji. Niektóre z nich są dostępne dla użytkownika, a niektóre jedynie dla montera. Podstawowe funkcje sterownika to:

1. Programy myjące.
Sterownik posiada 8 programów myjących. Fabrycznie zaprogramowane są 2 programy do mycia udojni oraz 2 programy do mycia schładzalników. Pozostałe programy pozostawione są do indywidualnego zaprogramowania przez instalatora.
2. Funkcja programowania programów.
Sterownik umożliwia samodzielne (przez instalatora) zaprogramowanie programów. Każdy program może posiadać maksymalnie do 50 kroków o czasie trwania do 99 min. Sposób programowania jest bardzo prosty i intuicyjny. Jest on dokładnie opisany w instrukcji w postaci ikonograficznej. Fabryczne programy mogą również być modyfikowane zgodnie z potrzebami.
3.Funkcja dozowania wody
Funkcja ta polega na odmierzaniu poprzez dołączony do sterownika licznik ilości wlewanej wody. W momencie wlania zadanej ilości wody następuje wyłączenie elektrozaworu. Sterowniki wyposażone w tą funkcję posiadają w symbolu końcówkę literową D.
4. Funkcja zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilania.
Zanik napięcia zasilającego powoduje przerwanie realizacji włączonego programu mycia. Po powrocie prawidłowego napięcia zasilania, realizacja programu rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym została zatrzymana.
5. Funkcja testowania prawidłowej pracy układu sterowniczego.
Funkcja ta polega na możliwości przechodzenia kolejno do następnych sekwencji programu nie czekając na upływ czasu. Przechodzenie to następuje poprzez przyciskanie odpowiedniego przycisku. Funkcja ta jest dostępna jedynie dla instalatora.
6. Funkcja powrotu do nastaw fabrycznych.
W przypadku dokonania błędu w czasie ustawiania pracy sterownika zawsze istnieje możliwość powrotu do nastaw fabrycznych.
7. Funkcja ręcznego włączania pompy podciśnienia lub pracy mieszadła.
8. Funkcja startu pracy programu.
Start programu następuje poprzez ręczne wciśniecie przycisku znajdującego się na ściance czołowej sterownika lub poprzez przyciśnięcie zewnętrznego przycisku dołączonego do sterownika. Możliwe jest również wyzwalanie startu programu w sposób automatyczny dokonywane przez zewnętrzne urządzenie.
9. Funkcja pauzowania (wstrzymania) realizacji programu w trakcie jego trwania.
Funkcja ta umożliwia w dowolnym momencie przerwanie realizacji programu, aż do ponownego jego wznowienia. Wznowienie następuje dokładnie w tym samym miejscu, w którym program został przerwany. Pauzowanie dokonywane jest przyciskiem znajdującym się na czołówce sterownika lub poprzez przyciśnięcie zewnętrznego przycisku dołączonego do sterownika.
10. Funkcja wyłączenia pracy programu.
Sterownik wyposażony jest w przycisk wyłączający pracę programu, bez możliwości jego ponownego wznowienia w punkcie wyłączenia. Ponowne uruchomienie pracy programu, rozpocznie realizację programu od początku.
11. Funkcja wyświetlania numeru realizowanego programu oraz czasu do jego zakończenia.
W trakcie realizacji programu, na wyświetlaczu sterownika wskazywany jest na przemian nr realizowanego programu oraz czas do jego zakończenia. Czas wskazywany przez wyświetlacz nie uwzględnia czasu nalewania wody.
12. Funkcja zakończenia procesu nalewania wody
W zależności od sygnału z hydrostatu lub dozownika wody typ MPC-05.

WYJŚCIA STEROWNICZE:
– 6 wyjść przekaźnikowych
– wyjście przekaźnikowe nr 5 posiada wyprowadzone zarówno styki normalnie zwarte jak i normalnie otwarte, pozostałe przekaźniki mają wyprowadzone styki normalnie otwarte
– wyjście przekaźników: wolne styki do których można podłączyć indywidualnie dowolne sygnały napięciowe

WEJŚCIA STEROWNICZE:
– wejście do podłączenia zewnętrznego przycisku START
– wejście hydrostatu
Sterowniki UMS-04 umieszczone są w obudowie do mocowania na szynę
DANE TECHNICZNE:
UMS-04
Ilość programów: 8
Ilość fabrycznych programów : 4
Maksymalna liczba kroków w każdym z programów : 50
Minimalny czas jednego kroku : 1 sek
Maksymalny czas jednego kroku : 99 min
Ilość wyjść przekaźnikowych: 7
Obciążalność styków przekaźnika: 10A 250V AC
Ilość wejść sterujących – hydrostat
– zewnętrzny przycisk Start Programu
Rodzaj wyświetlacza :LED
Zakres temperatury sterowania :9,0…99,0oC
Zasilanie : 230 V AC 50 Hz
Klasa ochrony : IP30
Klasa bezpieczeństwa : B

Pliki do pobrania:

_instrukcje_UMS-04_v4

Może spodoba się również…